Hvis du ønsker en navneændring, skal du gå på hjemmesiden Borger.dk og benytte dit NemId. Betaling kan udelukkende foretages med Visa/Dankort, men det behøver ikke at være et kort i dit eget navn. Det koster 510 kroner at ændre sit navn; dog er navnendringer i forbindelse med vielser gratis, hvis ægtefællerne vil have sammenfaldende navne. 

Efter navneændringen er gennemført kommer nyt sundhedskort via kommunen.

Kontakt kirkekontoret, hvis du er i tvivl om noget.