Kordegn ved Sthens Kirke, Helsingør Provsti

Sthens Kirke søger en kordegn med tiltrædelse snarest muligt. Ansættelse sker ved Sthens Sogns Menighedsråd beliggende Egevænget 2, 3000 Helsingør.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Sthens Sogn er et sogn med knap 8400 indbyggere. Vi tilbyder et afvekslende og selvstændigt job i et meget aktivt sogn.

Arbejdet omfatter:

* Personregistrering og kirkebogsføring.

* Kirketjeneste og betjening af kirkekontoret.

* Administrative koordineringsopgaver under menighedsrådets ansvarsområde.

* Sekretæropgaver for menighedsråd og præster.

* Varetagelse af kalendersystemet og reg. af konfirmander.

* Opdatering af hjemmeside og anden kommunikation.

* Kontakt til presse med videre.

Vi lægger vægt på:

* At du er imødekommende, empatisk og serviceminded.

* At du kan arbejde selvstændigt, og indgå i positivt samarbejde med kirkens ansatte.

* At du er uddannet kordegn med nogle års erfaring.

* At du har en udpræget ordenssans og kan bevare overblikket også i pressede situationer.

* At du er god til kommunikation, både mundtlig og skriftlig.

* At du kan anvende IT på brugerniveau. Kendskab til ChurchDesk er en fordel.

* At du er fleksibel samt besidder de nødvendige medmenneskelige kvalifikationer.

* At du har en positiv indstilling til kirkeligt arbejde.

Vi tilbyder:

* Et job med varierende opgaver og gode kolleger.

* Et job i gode rammer og et godt arbejdsmiljø.

* Et job i en kirke med mange aktiviteter.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.”

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.389,89 – 376.816,71 kr. (nutidskroner pr.1.4.2019). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 33.740,73 kr. Herudover et kvoteret pensionsgivende tillæg på 813,68 pr. årligt. Løn forhandles mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Prøvetiden er 3 måneder. Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til menighedsrådets kontaktperson Ellen Merrild, tlf. 20891290, eller mail: ellen.merrild@gmail.com

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningen sendes elektronisk med relevante bilag til sthens.sogn@km.dk senest 17.4.2019

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 19 og 20

 


Konfirmation 2020

 

Indskrivning til konfirmation 2020 i Sthens kirke er åbnet 1. februar her på hjemmesiden.

Konfirmation 2020 vil foregå:

St. Bededag: Fredag d. 8 maj kl. 10 og kl. 12

Kr. Himmelfarts dag: Torsdag d. 21 maj kl. 10 og kl. 12

Udfyld tilmeldingsblanket her

For mere information om konfirmation og konfirmationsforberedelse, se ovenfor under emnet "Børn og unge" og "Konfirmander".


                                                                  Sthens Kirke afholder
Skærtorsdagsspisning
Torsdag, den 18. april 2019
Kl. 18:00 til 19:30


Der serveres som tidligere år en ret i Sideskibet
og efterfølgende er der gudstjeneste i Kirken.
Pris for bespisning pr. person kr. 50,00
Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser.
Tilmelding til kirketjener på 2331 2224 , senest den 12.4.2019.

 

 

Kunstudstilling med

N.P.Dahlerup

                       

         

Udstilingen er i kirkens gangarealer og sideskib.

Udstillingen slutter 28. april 2019

 

Teologi for alle

 

Første gang 19. januar i Domkirkens hus, Sct. Olaigade 51, 9.15-9.45.

”Teologi for alle” er et nyt samarbejde mellem sognepræster i Helsingør Domprovsti og Folkeuniversitet i Helsingør, hvor der i stil med det kendte ”Teologi for lægfolk” udbydes undervisning i teologiens klassiske fag på folkeuniversitetets niveau, dvs. som populærvidenskab i dette ords bedste forstand.

Forårets fagområder er: Det Nye testamente, dogmatik og idehistorie.

Efterårets fagområder er: Det Gamle testamente, kirkehistorie og religionsfilosofi.

Kurset finder i 2019 sted på 8 lørdage i Domkirkens Hus, Sct. Olaigade 51, hver gang kl. 9.15-15.45. Første gang 19. januar. Se mere i folderen: "Telogi for alle" som kan hentes i sognets kirker, eller under "Arrangementer" her på hjemmesiden.

Tilmelding til Helsingør Aftenskole, kontoret@helsingor-aftenskole, eller til Helsingør Folkeuniversitet, helsingorfu@gmail.com. Prisen er 950 kr. eller 475 kr. pr. semester.

 

 

 


Ønsker du at blive døbt?

- lad 2019 været året.

 

 

Sthens og Sankt Olai kirke inviterer til Drop-In dåb fredag d. 6 september kl. 17-20.

Når du møder op, vil du blive budt velkommen, samt få udleveret en blanket, der skal udfyldes.
Herefter har du en kort samtale om dåben med en præst, hvorefter du bliver døbt i kirken.
Dåben foregår helt som den plejer, bare uden tilmelding og mange gæster.

Medbring gyldigt billed-ID og CPR-nummer. Hvis du er under 18 år, skal du have begge forældre
med. Hvis kun den ene kan deltage, skal man medbringe fuldmagt fra den anden forælder, for at dåben kan finde sted.

 

Du er meget velkommen til at tage et par familiemedlemmer eller venner med som vidner til dåben.
Vælger du at komme alene, vil der være frivillige tilstede i kirken som gerne er vidner.

 


 

Babysalmesang i Sthens kirke

 

Mandage fra den 28. januar kl.10-10.45


Tilbud til babyer på ca. 2-8 måneder og deres forældre
14 mandage formiddage ledet af sanger Pernille Manly, 
synger mor eller far og barn salmer og sætter fagter og bevægelse til ord og toner.
Kontakt Pernille Manly via sms på telefon 2258 3544 
Pris 200 kr


 

 

Fællessang fra Højskolesangbogen

"Så syng da Danmark, lad hjertet tale..."

Onsdage  kl. 10.30-12, første gang 9.1.2019

 

Fællessang fra Højskolesangbogen med

Birgitte Hillebrandt og Birgit Pedersen

Mød bare op