Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Folkekirkens Corona-restriktioner

Ophør af restriktioner på Kirkeministeriets område 
De nuværende restriktioner ændres pr. 1. februar 2022

 

Regeringen har på baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen besluttet, at kategorisering af COVID-19 som samfundskritisk sygdom ophæves parallelt med, at de restriktioner, der er udstedt med hjemmel i epidemiloven, som er som er betinget af kategoriseringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom, ikke videreføres efter den 31. januar 2022. 

Det betyder, at samtlige restriktioner på Kirkeministeriets område ophører pr. 1. februar 2022. Der vil således ikke længere være:

 • Krav om mundbind/visir ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer, og på de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner.
 • Krav om coronapas ved gudstjenester/fredagsbøn, religiøse handlinger samt menighedsarrangementer.
 • Krav om coronapas for folkekirkens videregående uddannelsesinstitutioner, det vil sige Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de tre kirkemusikskoler.
 • Krav om opsætning af informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter.

For offentlige og private arbejdspladser, herunder folkekirken og andre trossamfund, vurderer Epidemikommissionen, at der vil kunne ske en normalisering af fysisk fremmøde efter den 1. februar 2022. Offentlige og private arbejdsgivere opfordres til løbende at vurdere situationen og indrette arbejdspladserne efter lokale smitteforhold og de fysiske forhold på arbejdspladsen.

Det er fortsat vigtigt, at Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og opfordringer efterleves. Anbefalingerne kan læses her.

 

Corona-restriktioner for folkekirken og andre trossamfund indtil 1. februar 2022

 

Epidemikommissionen har på baggrund af den aktuelle smittesituation og udbredelsen af omikron-varianten i Danmark indstillet, at der iværksættes nye aktivitetsdæmpende tiltag.

Regeringen og et flertal bestående af V, DF, SF, RV, EL, K og LA følger Epidemikommissionens indstilling og indfører derfor en række nye og skærpede tiltag, som får betydning for folkekirken og andre trossamfund. De nye tiltag træder i kraft søndag den 19. december 2021 kl. 8 og gælder til den 16. januar 2022. De eksisterende tiltag forlænges samtidig til den 16. januar 2022.

På anbefaling fra Epidemikommissionen er der desuden udarbejdet særlige anbefalinger for afvikling af gudstjenester den 24. december 2021 i lyset af traditionen for øget kirkegang og flere gudstjenester om dagen i samme kirke.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen lægger vægt på, at der sættes bredt ind for at bevare epidemikontrollen, og at retningslinjerne for julegudstjenesterne nu kan meldes ud i god tid inden juleaften:

- Det er helt afgørende, at hele samfundet bidrager til at begrænse smitteudviklingen. Det gælder også folkekirken og andre trossamfund. Jeg er glad for at kirke- og troslivet stadig kan holdes åbent, med nye krav om mundbind og arealkrav. Særligt juleaftensdag er der grund til at være ekstra opmærksom på at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så vi alle sammen kan gå i kirke under trygge rammer.

Det bliver igen ikke en jul helt som vi kender den. Men jeg er glad for, at vi med udmeldingen i dag i god tid kan give både kirker og kirkegængere afklaring om, hvordan der trods alt stadig kan fejres jul i Danmark, også i kirkerne.

De nye tiltag betyder, at der fra søndag den 19. december gælder følgende regler for gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser, samt øvrige menighedsarrangementer:

 • AREALKRAV OPHÆVET PR: 16.01.2022: Der indføres arealkrav, så der maksimalt må tillades adgang for 1 deltager pr. 2 kvm. gulvareal, hvis deltagerne sidder ned, og 1 deltager pr. 4 kvm gulvareal, hvis deltagerne i det væsentlige står op.
 •  
 • Der indføres krav om mundbind ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer, og på de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner – uanset antal deltagere. Mundbindet vil kunne fjernes, når deltagerne sidder ned.
 • Krav om coronapas ved gudstjenester/fredagsbøn, religiøse handlinger samt menighedsarrangementer videreføres. Det betyder at, der er krav om coronapas, hvis der er adgang for mere end 100 personer indendørs og 1000 personer udendørs.
 • Krav om coronapas – uanset antal personer – videreføres for folkekirkens videregående uddannelsesinstitutioner, det vil sige Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de tre kirkemusikskoler.
 • Der skal opsættes informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter om krav om coronapas, mundbind og begrænsning af deltagerantallet samt om muligheden for bortvisning.

Særligt for afvikling af gudstjenesterne den 24. december 2021 gælder følgende anbefalinger, som er udarbejdet efter rådgivning fra Sundhedsstyrelsen:

 • Der bør gøres en særlig indsats for at regulere trafikken ved ind- og udgange, og for at folk uden for kirkerne ikke står i større, men i mindre grupper, hvis der er mange.
 • Det anbefales, at der er sørget for siddeplads til alle inden for det gældende arealkrav, og at kirkegængere hjælpes hurtigt på plads for at undgå sammenstimling.
 • Der bør være ekstra fokus på udluftning og pause mellem gudstjenesterne.
 • Kor- og kirkesangere opfordres til at holde særlig afstand (ca. 2 m) til hinanden, dirigenten og menigheden, særligt hvis de synger uden mundbind.
 • Sundhedsmyndighederne opfordrer netop juleaftensdag til, at man beholder mundbind på, også når man sidder ned, og når man synger med på salmerne.

De nye regler vil blive implementeret i en bekendtgørelse. Et link tilføjes her på siden, så snart bekendtgørelsen er udstedt.

Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil desuden blive opdateret snarest muligt.