Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Hvilke coronaregler gælder i Folkekirken?

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona-/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er blevet opdateret den 6. maj 2021.

Der er denne gang foretaget følgende ændringer:

 • Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs (nu maksimalt 25 personer) og udendørs (nu maksimalt 75 personer).
 • Bortfald af  det særlige forsamlingsforbud for indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år.
 • Introduktion af muligheden for at afholde menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud på hhv. 25 personer indendørs og 75 personer udendørs, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste plader, og på særlige vilkår herunder med coronapas. Nærmere implementering af reglerne for større arrangementer afventer pt. nærmere afklaring. Afsnittet herom vil blive opdateret efterfølgende.  

De opdaterede retningslinjer kan findes her.

Kirkeministeriet skal anbefale folkekirkens arbejdsgivere, bl.a. menighedsrådene, at gøre deres ansatte bekendte med de opdaterede retningslinjer samt drøfte implementeringen af de gennemførte lempelser.

Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil blive opdateret hurtigst muligt.

 

Opdateret 05.05.2021

Kirkekoncerter og store udendørs gudstjenester kan holdes igen.

Den politiske aftale, der blev indgået i nat, betyder, at man fra torsdag den 6. maj igen må samles flere personer i kirken – både indenfor og udenfor.

Konkret bliver det muligt at holde menighedsaktiviteter for store forsamlinger under særlige regler. Det vil fx sige, at man må samle mellem 25 og op til 500 personer til en kirkekoncert, hvis alle sidder ned og har ansigtet vendt mod scenen.  Eller man kan holde store udendørs gudstjenester. For disse store arrangementer gælder, at deltagerne skal have et gyldigt corona-pas. Hvis arrangementet bliver større end 500 deltagere, skal der laves en særlig sundhedsplan.

Derudover bliver planen for udfasningen af forsamlingsforbuddet fulgt som planlagt: Fra torsdag den 6. maj må man være 25 personer indendørs og 75 personer udendørs – fx til begravelser og bisættelser. Dermed bliver det igen muligt at samle op til 25 deltagere til aktiviteter i sognegården som sorggrupper, korsang og lignende. Den særlige regel om aktiviteter for børn og unge under 18 år forsvinder derfor også. Der skal fortsat holdes 1 meters afstand og 2 meter, hvis der skal synges. Ligesom der også stadig er et arealkrav, der hedder 2 kvm per person, når man sidder ned og 4 kvm, hvis man står op.

For kirkelige handlinger som fx gudstjenester, bryllupper og begravelser er antallet af deltagere inde i kirkerummet fortsat bestemt af areal- og afstandskravet.
 

Opdateret 21.04.2021

OVERBLIK: HVAD GÆLDER NU ...

 • Gudstjenester:
  - Arealkrav på 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal, 2 kvadratmeter hvis man sidder ned
  - Anbefaling om 1 meters afstand mellem personer, 2 meter ved sang.
  - Nadver er muligt på sundhedsmæssig forsvarlig vis med brug af engangsbægre, handsker mv.
  - Reglerne for mundbind gælder stadig: Man skal bære mundbind, når man bevæger sig rundt i lokalet, ikke når man sidder ned. Diverse andre regler om hygiejne og håndsprit gælder fortsat
 • God og hyppig udluftning, især ved aktiviteter der varer mere end to timer
 • Der gælder et generelt indendørs forsamlingsforbud på maksimalt ti personer og et generelt udendørs forsamlingsforbud på 50 personer. Det udendørs forsamlingsforbud gælder for alle udendørs aktiviteter, også gudstjenester, vielser, barnedåb, begravelse/bisættelser eller lignende religiøse handlinger samt øvrige menighedsaktiviteter.
 • Børn og unge under 18 år må være max 25 personer til indendørs aktiviteter som fx konfirmandundervisning. Man må ikke samles til sangaktiviteter udelukkende – her gælder forsamlingsforbuddet på ti personer
 • Medarbejdere anbefales fortsat at arbejde hjemmefra, i det omfang det er muligt.

Landsforeningen af menighedsråd: https://www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/coronavirus-og-folkekirken/i...

Kirkeministeriets hjemmesdie: COVID-19 information - km.dk

HISTORIK

Opdateret 07.02.2021

https://www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/coronavirus-og-folkekirken/

https://www.menighedsraad.dk/nyheder/2021/restriktioner-forlaenges-til-o...

Opdateret 07.01.2021

Læs seneste nyt om restriktioner i Folkekirken:

Biskopperne: Korte gudstjenester og ingen sang | helsingoerstift.dk (xn--helsingrstift-hnb.dk)

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Jule- & nytårsgudstjenester

Pga. mutation fra England er der sidst på eftermiddagen kommet nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen vedrørende afholdelse af gudstjenester. Folkekirken har løbende forholdt sig til de retningslinjer, som er meldt ud fra Kirkeministeriet på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Da vi først få timer før juleaften har modtaget retningslinjerne, vurderer vi, at det vil være vanskeligt at gennemføre julegudstjenesterne.

Julen er en kirkelig højtid. Gudstjenesten er for mange et omdrejningspunkt for selve juleaften, og i mange familier et holdepunkt og en vigtig påmindelse om julebudskabet. I Folkekirken har vi glædet os og forberedt os på at afholde julegudstjenesterne på forsvarlig vis med baggrund i myndighedernes anbefalinger.

Det er derfor med stor beklagelse, at vi ikke kan anbefale at afholde gudstjenesterne i julen frem til Hellig tre Kongers søndag den 3. januar. (Regeringen har forlænget det til 17. januar 2021)

Beslutningen kan træffes i enighed mellem menighedsrådsformanden og den præst, der har gudstjenesten. Det vil stadig være muligt at holde udendørs gudstjenester, drive-in samt virtuelle gudstjenester. Vi anbefaler, at man holder kirkerummene åbne for personlig andagt. Ser man lokalt en mulighed for at gennemføre korte andagter på de nye skærpede vilkår, kan dette naturligvis også være en mulighed. Der vil fortsat være mulighed for afholdelse af kirkelige handlinger.

Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne

 

Se iøvrigt aktuelt fra Helsingør Stift ... 

helsingoerstift.dk | helsingoerstift.dk (xn--helsingrstift-hnb.dk)

 

Se iøvrigt aktuelt fra Kirkeministeriet ...

https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/sundhedsmyndighederne-anbefaler-...

https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/nyheder/Retningslinjer_pr._...

Opdateret 21.12.2020:

Opdaterede corona-retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund - km.dk

Opdateret 28.10.2020:

Hvilke coronaregler gælder i kirken?

Det almindelige forsamlingsforbud gælder ikke indenfor, men det gør areal- og afstandskrav til gengæld. Få her et overblik over, hvilke regler der gælder i kirken.

I kirken skal man sidde med én meters afstand mellem hinanden (og to meter, hvis der er sang), med mindre man er fra samme husstand. I mange kirker betyder det, at kun hver anden bænkerække er i brug.

På baggrund af stigende smittetal for coronavirus præsenterede regeringen for nylig nogle nye tiltag, der skal mindske smittespredningen.

På visse områder gælder der andre regler for kirkerne end for samfundet generelt. Folkekirken i stedet omfattet af nogle særlige retningslinjer, som Kirkeministeriet har udarbejdet på baggrund sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Du kan læse om retningslinjerne herunder, men husk også, at du altid kan spørge personalet, hvis du er i tvivl om begrænsninger og muligheder i en specifik kirke.

Forsamlingsforbud gælder ikke indendørs

Fra den 26. oktober og fire uger frem lyder det almindelige forsamlingsforbud på maks. 10 personer. Men det forsamlingsforbud er folkekirken undtaget (på nær udendørs aktiviteter, hvis deltagerne ikke sidder ned).

Det skyldes, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for arrangementer, hvor deltagerne sidder ned, og hvor arrangøren er omfattet af såkaldte sektorpartnerskabsretningslinjer. I folkekirkens tilfælde vil det sige de retningslinjer, som Kirkeministeriet har udarbejdet.

Der er dog alligevel et loft, da folkekirken som alle andre skal overholde det overordnede forbud mod forsamlinger af mere end 500 personer.

Afstandskrav og arealkrav gælder

Når du skal til dåb, bryllup eller andre ting i kirken, er antallet af deltagere bestemt af et afstandskrav og et arealkrav.

Hovedreglen er, at der skal være fire kvadratmeter pr. person, hvis man hovedsageligt står op og kan bevæge sig rundt mellem hinanden. Men hvis man hovedsageligt sidder ned, så er det tilstrækkeligt med to kvadratmeter pr. person.

Da størstedelen af folkekirkens arrangementer er siddende, er det altså arealkravet på to kvadratmeter pr. person, der gælder.

Der skal desuden være én meters afstand mellem alle deltagere (målt fra næsetip til næsetip) og to meter, hvis der er sang.

Kirkens medarbejdere og frivillige sørger for at informere om, hvor mange personer der er plads til i kirkerummet og andre lokaler. Det vurderer de ud fra rummets konkrete indretning og mål.

Du må sidde tæt med din husstand

Mange holder for tiden konfirmationer med deltagere, der kan sidde tættere sammen, fordi de er fra samme husstand. Det må man nemlig gerne.

Selvom flere personer sidder tættere, må det samlede antal deltagere i forhold til kvadratmeterkravet dog ikke blive overskredet. Gå derfor ikke flere ind i et af kirkens lokaler, end hvad personalet siger er tilladt.

Afstanden fra familie til familie skal stadig overholde kravet om én meter uden sang og to meter med sang.

Udendørs aktiviteter (dog ikke begravelser og bisættelser)

Ved bryllup på kirkens græsplæne, gudstjeneste i det fri eller andre udendørs aktiviteter, hvor deltagerne hovedsageligt sidder ned, gælder afstandskravet.

Ansatte og frivillige i kirken

Denne artikel henvender sig til dem, der deltager i kirkens gudstjenester og andre aktiviteter.

Hvis du arbejder eller er frivillig i kirken, kan du finde mere detaljeret information på stiftets hjemmeside og i Kirkeministeriets FAQ. 

Det vil sige, at der skal være én meters afstand mellem alle deltagere, som ikke er i samme husstand, og to meter, hvis der er sang. Der må maks. være 500 deltagere.

Ved kirkens udendørs arrangementer, hvor deltagerne hovedsageligt står op eller går rundt, gælder det almindelige forsamlingsforbud (som fra den 26. oktober og fire uger frem lyder på maks. 10 personer).

Udendørs begravelser og bisættelser

Udendørs begravelse og bisættelse – eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs – er fra den 26. oktober omfattet af et forsamlingsforbud på maks. 50 deltagere, uanset om man sidder ned, står op eller går rundt.

Krav om mundbind

Fra den 29. oktober og frem til og med 2. januar 2021 har regeringen udvidet kravet om at bære mundbind eller visir til også at gælde i kultur- og kirkeinstitutioner. 

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang (for eksempel Allehelgensgudstjeneste), skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind. 

Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet. 

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

Læs flere informationer om, hvornår man er undtaget fra kravet om mundbind, i artiklen her: Krav om mundbind gælder også i folkekirken

Konfirmandundervisning

Selvom skolelever efter sommerferien vendte tilbage til mere almindelige forhold i klasseværelserne, så gælder det ikke for konfirmandundervisningen, da det er en aktivitet i folkekirken.

Konfirmandundervisningen foregår stadig inden for de retningslinjer, Kirkeministerier har udarbejdet. Det betyder, at afstands- og arealkravet gælder.

Hold øje med information fra din kirke

Retningslinjerne for alle kirker er først og fremmest lavet af Kirkeministeriet i samarbejde med sundhedsmyndighederne.

Det er dog hver enkelt kirkes lokale ledelse (menighedsrådet), der træffer beslutninger om, hvordan de implementerer reglerne. Måske er en mindre kirke nødt til at holde lukket, men lokalerne bliver gjort rent, mens større kirker har åbent som normalt.

Det er derfor en god idé at holde øje med, hvad den enkelte kirke fortæller om corona-retningslinjer. Følg med på kirkens hjemmeside, som du kan finde via sogn.dk.

 

Kirkeministetiet
COVID-19 information

Folkekirken og andre trossamfund kan fra den 18. maj igen åbne kirker, synagoger, moskeer og lignende samt sognegårde, menighedshuse og andre lokaler for offentligheden.

Der vil dog være særlige retningslinjer, der gælder for at forhindre smittespredning af Coronavirus, som samtidig skal medvirke til blandt andet at skabe tryghed for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige. Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan folkekirken og andre trossamfund kan foretage en ansvarlig genåbning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på folkekirkens og andre trossamfunds forpligtelser, som de er beskrevet i gældende lovgivning, ligesom ændringer i Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for afstandskrav i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne.

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (28. oktober 2020)

For information in English press here.

Kirkeministeriet har udarbejdet en FAQ med hyppigt stillede spørgsmål om folkekirke, andre trossamfund og COVID-19 (siden opdateres løbende). FAQ kan findes her.

Se bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19her.

Læs mere om folkekirkens uddannelsesinstitutioner og genåbningen her.

Opdaterede corona-retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund

 

Op til de forestående julegudstjenester har Kirkeministeriet i dag opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Opdateringen sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og efter dialog med sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret. De justerede retningslinjer kan læses her.

 

De skærpede retningslinjer omfatter blandt andet:

 • Muligheden for, at gudstjenester kan flyttes udendørs eller afholdes som drive-in gudstjenester og for at supplere med live-streaming, hvis der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse.
 • Begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til højst 45-50 minutter.
 • Sikring af effektiv rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste eller aktivitet.
 • Mulighed for yderligere afstand og deltagerbegrænsning efter lokal vurdering.
 • Fokus på at minimere risikoen for kontaktsmitte mellem kirkegængere, også uden for kirkerne og på vej ind og ud af kirkerne.
 • Opfordring til at finde alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen. Fx ved afspilning af musik eller salmesang, ved at vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund.

 

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for smittespredning ved overholdelse af de skærpede retningslinjer mindskes betydeligt, og at det med overholdelse af retningslinjerne vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre julegudstjenester og andre forsamlinger i regi af folkekirken og andre trossamfund, når man sørger for at tage de nødvendige forholdsregler for at forebygge smitte.

 

Kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

 

- Jeg kan godt forstå den bekymring, som der er givet udtryk for fra flere sider. Derfor er det godt, at sundhedsmyndighederne nu har dobbelttjekket og strammet op på retningslinjerne. Nu gælder det om, at præster, menighedsråd, biskopper og de ansatte finder løsninger lokalt, som alle kan være trygge ved. Det kan fx være ved at undgå sang, have færre gudstjenester og færre deltagere i kirken. Mange danskere vil helt sikkert vælge at følge gudstjenesterne på TV, radio eller live-streamet fra den lokale kirke. Og for kirkegængerne gælder det om at følge anvisningerne nøje, for intet bliver som det plejer i år.

 

Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd, samt biskopperne, som alle er repræsenteret i sektorpartnerskabet, siger i en fælles udtalelse:

 

- Så længe det er muligt og forsvarligt at holde gudstjeneste, tager kirkerne naturligvis ansvaret på sig, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til den tillid, man viser os. Det er nu vigtigt, at man lokalt genovervejer de hidtidige beslutninger i forhold til de skærpede retningslinjer, fx om varigheden og antallet af gudstjenester, og hvorvidt der skal synges eller ej til julegudstjenesten.

 

 

Baggrund

I lyset af smitteudviklingen og den forestående julehøjtid med forventet øget kirkesøgning anmodede Kirkeministeriet den 18. december 2020 Sundhedsstyrelsen om en fornyet gennemgang af de eksisterende sektorretningslinjer for corona-håndtering folkekirken og andre trossamfund.

 

På grundlag af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen blev et udkast til justerede retningslinjer drøftet med sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område den 21. december 2020. Sektorpartnerskabet består af en række kirkelige repræsentanter, herunder folkekirkens biskopper, Danmarks Provsteforening, Landsforeningen af Menighedsråd og en række faglige organisationer for folkekirkens personalegrupper.

 

De skærpede retningslinjer omfatter alle de hidtil kendte begrænsninger og anbefalinger med hensyn til bl.a. antal deltagere, brug af mundbind og håndsprit, samt sikring af afstand mellem familier fra samme husstand og ekstra stor afstand, hvis der synges. Herudover er der blandt andet tilføjet en række yderligere eksempler og anbefalinger med henblik på afvikling af gudstjenester, hvor der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse. Der opfordres desuden til at overveje alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen.