Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Hvilke coronaregler gælder i kirken?

Det almindelige forsamlingsforbud gælder ikke indenfor, men det gør areal- og afstandskrav til gengæld. Få her et overblik over, hvilke regler der gælder i kirken.

I kirken skal man sidde med én meters afstand mellem hinanden (og to meter, hvis der er sang), med mindre man er fra samme husstand. I mange kirker betyder det, at kun hver anden bænkerække er i brug.

På baggrund af stigende smittetal for coronavirus præsenterede regeringen for nylig nogle nye tiltag, der skal mindske smittespredningen.

På visse områder gælder der andre regler for kirkerne end for samfundet generelt. Folkekirken i stedet omfattet af nogle særlige retningslinjer, som Kirkeministeriet har udarbejdet på baggrund sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Du kan læse om retningslinjerne herunder, men husk også, at du altid kan spørge personalet, hvis du er i tvivl om begrænsninger og muligheder i en specifik kirke.

Forsamlingsforbud gælder ikke indendørs

Fra den 26. oktober og fire uger frem lyder det almindelige forsamlingsforbud på maks. 10 personer. Men det forsamlingsforbud er folkekirken undtaget (på nær udendørs aktiviteter, hvis deltagerne ikke sidder ned).

Det skyldes, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for arrangementer, hvor deltagerne sidder ned, og hvor arrangøren er omfattet af såkaldte sektorpartnerskabsretningslinjer. I folkekirkens tilfælde vil det sige de retningslinjer, som Kirkeministeriet har udarbejdet.

Der er dog alligevel et loft, da folkekirken som alle andre skal overholde det overordnede forbud mod forsamlinger af mere end 500 personer.

Afstandskrav og arealkrav gælder

Når du skal til dåb, bryllup eller andre ting i kirken, er antallet af deltagere bestemt af et afstandskrav og et arealkrav.

Hovedreglen er, at der skal være fire kvadratmeter pr. person, hvis man hovedsageligt står op og kan bevæge sig rundt mellem hinanden. Men hvis man hovedsageligt sidder ned, så er det tilstrækkeligt med to kvadratmeter pr. person.

Da størstedelen af folkekirkens arrangementer er siddende, er det altså arealkravet på to kvadratmeter pr. person, der gælder.

Der skal desuden være én meters afstand mellem alle deltagere (målt fra næsetip til næsetip) og to meter, hvis der er sang.

Kirkens medarbejdere og frivillige sørger for at informere om, hvor mange personer der er plads til i kirkerummet og andre lokaler. Det vurderer de ud fra rummets konkrete indretning og mål.

Du må sidde tæt med din husstand

Mange holder for tiden konfirmationer med deltagere, der kan sidde tættere sammen, fordi de er fra samme husstand. Det må man nemlig gerne.

Selvom flere personer sidder tættere, må det samlede antal deltagere i forhold til kvadratmeterkravet dog ikke blive overskredet. Gå derfor ikke flere ind i et af kirkens lokaler, end hvad personalet siger er tilladt.

Afstanden fra familie til familie skal stadig overholde kravet om én meter uden sang og to meter med sang.

Udendørs aktiviteter (dog ikke begravelser og bisættelser)

Ved bryllup på kirkens græsplæne, gudstjeneste i det fri eller andre udendørs aktiviteter, hvor deltagerne hovedsageligt sidder ned, gælder afstandskravet.

Ansatte og frivillige i kirken

Denne artikel henvender sig til dem, der deltager i kirkens gudstjenester og andre aktiviteter.

Hvis du arbejder eller er frivillig i kirken, kan du finde mere detaljeret information på stiftets hjemmeside og i Kirkeministeriets FAQ. 

Det vil sige, at der skal være én meters afstand mellem alle deltagere, som ikke er i samme husstand, og to meter, hvis der er sang. Der må maks. være 500 deltagere.

Ved kirkens udendørs arrangementer, hvor deltagerne hovedsageligt står op eller går rundt, gælder det almindelige forsamlingsforbud (som fra den 26. oktober og fire uger frem lyder på maks. 10 personer).

Udendørs begravelser og bisættelser

Udendørs begravelse og bisættelse – eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs – er fra den 26. oktober omfattet af et forsamlingsforbud på maks. 50 deltagere, uanset om man sidder ned, står op eller går rundt.

Krav om mundbind

Fra den 29. oktober og frem til og med 2. januar 2021 har regeringen udvidet kravet om at bære mundbind eller visir til også at gælde i kultur- og kirkeinstitutioner. 

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang (for eksempel Allehelgensgudstjeneste), skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind. 

Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet. 

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

Læs flere informationer om, hvornår man er undtaget fra kravet om mundbind, i artiklen her: Krav om mundbind gælder også i folkekirken

Konfirmandundervisning

Selvom skolelever efter sommerferien vendte tilbage til mere almindelige forhold i klasseværelserne, så gælder det ikke for konfirmandundervisningen, da det er en aktivitet i folkekirken.

Konfirmandundervisningen foregår stadig inden for de retningslinjer, Kirkeministerier har udarbejdet. Det betyder, at afstands- og arealkravet gælder.

Hold øje med information fra din kirke

Retningslinjerne for alle kirker er først og fremmest lavet af Kirkeministeriet i samarbejde med sundhedsmyndighederne.

Det er dog hver enkelt kirkes lokale ledelse (menighedsrådet), der træffer beslutninger om, hvordan de implementerer reglerne. Måske er en mindre kirke nødt til at holde lukket, men lokalerne bliver gjort rent, mens større kirker har åbent som normalt.

Det er derfor en god idé at holde øje med, hvad den enkelte kirke fortæller om corona-retningslinjer. Følg med på kirkens hjemmeside, som du kan finde via sogn.dk.

 

Kirkeministetiet
COVID-19 information

Folkekirken og andre trossamfund kan fra den 18. maj igen åbne kirker, synagoger, moskeer og lignende samt sognegårde, menighedshuse og andre lokaler for offentligheden.

Der vil dog være særlige retningslinjer, der gælder for at forhindre smittespredning af Coronavirus, som samtidig skal medvirke til blandt andet at skabe tryghed for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige. Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan folkekirken og andre trossamfund kan foretage en ansvarlig genåbning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på folkekirkens og andre trossamfunds forpligtelser, som de er beskrevet i gældende lovgivning, ligesom ændringer i Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for afstandskrav i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne.

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (28. oktober 2020)

For information in English press here.

Kirkeministeriet har udarbejdet en FAQ med hyppigt stillede spørgsmål om folkekirke, andre trossamfund og COVID-19 (siden opdateres løbende). FAQ kan findes her.

Se bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19her.

Læs mere om folkekirkens uddannelsesinstitutioner og genåbningen her.