Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ord fra præsterne

Tænd et lys for håb og mod – gør det til et dagligt ritual. 

Dette er "et levn" fra nedlukningen i Danmark under Corona-krisen, hvor mange var hjemme, hvor kirken desværre var nødt til at være lukket, og hvor vi bekymrede os om coronavirussens konsekvenser for vores kære, for os selv og for hele samfundet, ja, dér var det ekstra vigtigt også at fastholde håbet og modet.

Det kristne budskab med tro, håb og kærlighed til os alle gælder jo stadig – trods lukkede kirkedøre i denne tid – og hver især kan vi holdes fast på dette ved at indføre et dagligt ritual derhjemme f.eks. om morgenen eller på et andet tidspunkt på dagen, hvor vi tænder lys, beder fadervor, reflekterer over et bibelord, synger eller lytter til en salme på Youtube, og siger velsignelsen højt - et sådant ritual kan bruges til alle tider i livet og derfor vil det blive liggende på kirkens hjemmeside.

Her nedenfor kan du blive inspireret til dit eget daglige ritual.

Har du brug for at tale med os præster og blive opmuntret til at holde fast i troen og håbet, så er du meget velkommen til at ringe til os. Vi vil meget gerne tale med dig, og du er også velkommen til at skrive til os:

Karin Christiansen: 4444 3374 / 2323 3428 – kelc@km.dk

Mette Enevold: 4922 4440 – men@km.dk
 

Forslag til dagligt ritual  - Download

1) Tænd et lys.

2) Læs et stykke fra Bibelen eller et bibelord hver dag.

(Du kan læse fra Bibelselskabets Bibellæseplan eller selv læse et af evangelierne i små bidder hver dag – du kan læse Bibelen online på Bibelselskabets hjemmeside, hvis du ikke har en Bibel derhjemme).

Alternativt kommer der her et eksempel på korte bibelord med efterfølgende refleksion fra os, og vi lægger flere ud efterhånden, som vi får dem skrevet.

Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke (Johannesevangeliet kapitel 1 vers 5)

3) Bed fadervor.

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen.

4) Sig velsignelsen højt.

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen.

5) Syng eller lyt til en salme, du kan lide. 

F.eks. "Du, som har tændt millioner af stjerner" - (https://www.youtube.com/watch?v=PY0qb51Dazc)

1. Du, som har tændt millioner af stjerner,
ntænd i vort mørke en tindrende tro:
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

2. Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

3. Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst. 

4. Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!

5. Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.

Johannes Johansen 1981 og 1982