Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bibelvandring 2020/2021

 
20. marts 2020 udkommer Bibelselskabets nye oversættelse af Det gamle og det Nye Testamente.  Det store oversættelsesprojekt af de bibelske tekster fra hebraisk og græsk til et mundret og nutidigt dansk har været længe undervejs. Bibelen er blevet oversat af eksperter i de bibelske sprog og så bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk. 
 
I et samarbejde med Folkeuniversitetet i Helsingør står vi 5 præster fra Folkekirken for en gennemlæsning af den nye bibeloversættelse sammen med interesserede. Karin Christiansen, sognepræst ved Sthens Kirke Dorthe Dideriksen, sognepræst ved Jørlunde kirke Jørgen Ingberg Henriksen, sognepræst ved Sct. Mariæ kirke Else Korsholm, sognepræst ved Esbønderup og Villingerød kirker Kirsten Winther, sognepræst ved Helsingør domkirke. 
 
Læseplanen for bibelvandringen ses nedenfor. Vi læser ikke bibelen fortløbende, men læser både gammel- og nytestamentlige tekster til hver gang. Formen er valgt, fordi den gør læsningen mere varieret og giver fornemmelse for de mange forskellige litterære genre, som bibelen består af. Og fordi man herved nemmere får øje på, at de bibelske skrifter refererer fra og henviser til hinanden på kryds og tværs. 
 
Bibelvandring er en rejse i de bibelske tekster, nedskrevet i oldtiden. En rejse, vi gør både i fællesskab og med os selv. Vi læser bibelen hver for sig hjemme og mødes, hører teksterne sammen og samtaler om dem. I samtalerne deler vi vore læsefrugter. Vi præster skiftes til at lede de enkelte mødegange. Og vi vælger de tekstafsnit, som vi læser op fra de tekster, som er til mødet. Derefter lægger vi nogle linjer ud eller trækker nogle ting frem fra teksterne. Og så er der fælles samtale. Formen: Oplæsning (30 min.), fremlæggelse (15 min.) og samtale (45 min.). Vi har alle læst teksterne, når vi mødtes; men alt bliver ikke gennemgået eller forklaret. Og vi deler det i samtalen, som har gjort indtryk på os hver især. 
 
Mødested og tid De første 2 gange mødested i Blomstersalen, Toldkammeret, kl. 19.15 – 20.45. Man kan melde sig til fællesspisningerne i Toldkammeret kl. 18.  Fra søndag 14 juni: Laxmandssalen, Vor Frue Kloster i Helsingør. Kl. 14.30 – 16.00. 
 
Man anskaffer selv BIBELEN 2020. Undervisningen er lagt an på, at deltagerne har læst de tekster, som gennemgås. 
 
Tilmelding til Helsingør Aftenskole, tlf. 4921 2525 eller på mail: kontoret@helsingor-aftenskole.dk Prisen 1100 kr. for hele forløbet. Betalingen kan opdeles i rater:550 kr. for hele 2020, og 550 kr. for 2021. Man kan også vælge af betale 150 kr. for foråret 2020, og derpå ved fortsættelse kr. 400 for resten af året. 
 
Læseplan 2020
 
1) Onsdag 13. maj – ved Kirsten Winther 1. Mosebog, Salmernes bog 1 – 29, Markusevangeliet 
 
2) Onsdag 3. juni – ved Else Korsholm 2. Mosebog, Salmernes bog 30 – 59, 1. Korintherbrev 
 
3) Søndag 14. juni – Jørgen Ingberg Henriksen 3. Mosebog, Salmernes bog 60 – 89, Romerbrevet, Hoseas bog 
 
4) Søndag 9. august – Dorte Dideriksen 4. Mosebog, Salmernes bog 90 – 119, Johannesevangeliet 
 
5) Søndag 30. august – Karin Christiansen 5. Mosebog, Salmernes bog 120 – 150, Lukasevangeliet kap. 1 – 12 
 
6) Søndag 20. september – Kirsten Winther Josvabogen, Jeremias bog kap. 1 – 25, Lukasevangeliet kap. 13 – 24 
 
7) Søndag 11. oktober – Else Korsholm Dommerbogen, Ruths bog, Jeremias bog kap. 26–52, Apostlenes Gerninger kap. 1–14 
 
8) Søndag 25. oktober – Jørgen Ingberg Henriksen 1. Samuelsbog, Klagesangene, Apostlenes Gerninger kap. 15 – 28 
 
9) Søndag 15. november – Karin Christiansen 2. Samuelsbog, Ezekiels bog kap. 1 – 24, 1. og 2. Thessalonikerbrev, Galaterbrevet, Joels bog 
 
10) Søndag 6. december – Dorthe Dideriksen 1. Kongebog, Ezekiels bog kap. 25 – 48, 2. Korintherbrev, Amos bog 
 
Læseplan 2021
 
11) Søndag 10. januar – Kirsten Winther 2. Kongebog, Daniels bog, Jonas bog, Mikas bog, 1.–3. Johannesbrev, Judasbrevet 
 
12) Søndag 24. januar – Else Korsholm 1. Krønikebog, Matthæusevangeliet kap. 1 – 14, 1. og 2. Petersbrev, Jakobsbrevet 
 
13) Søndag 21. februar – Jørgen Ingberg Henriksen 2. Krønikebog, Matthæusevangeliet kap. 15 – 28, Hebræerbrevet 
 
14) Søndag 14. marts – Karin Christiansen Ezras bog, Nehemias bog, Esthers bog, Efeserbrevet, Filipperbrevet 
 
 15) Søndag 28. marts – Dorthe Dideriksen Ordsprogenes bog, Prædikerens bog, 1. og 2. Timotheus brev, Titusbrevet, Brevet til Filemon 
 
16) Søndag 18. april – Kirsten Winther Job, Kolossenserbrevet, Nahums bog 
 
17) Søndag 9. maj – Else Korsholm Højsangen, Esajas kap. 1 – 39, Obadias bog 
 
18) Søndag 30. maj – Jørgen Ingberg Henriksen Esajas kap. 40 – 66, Habakkuks bog, Sefanias bog 
 
19) Søndag 13. juni -  Karin Christiansen Johannes Åbenbaring, Haggajs bog, Zakarias bog, Malakias bog