Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Gymnasie - kirke samarbejde

Helsingør Gymnasium kommer til tider på besøg i kirken, hvor der er mulighed for at se kirkerummet og stille spørgsmål til præsten. Hvis der er ønske om besøg, kan begge kirkens præster kontaktes om det.

Præsterne ved Sthens Kirke har de sidste år især været involveret i faget Almen Studieforberedelse (AT), idet rigtig mange elever i 3.g har AT-projekter med faget religion - og mange elever vælger religion som det ene fag, når de skal lave AT-synopsis til studentereksamen.

I religion bruges ofte samfundsfaglige metoder som kvalitative og kvantitative undersøgelser.

I 2015 var emnet "Kommunikation – muligheder og begrænsninger" og flere elever interviewede præsterne omkring kirkens måde at kommunikere på - er der ting her, der kunne forbedres ?

En ekstra spændende vinkel var "Nadveren som kommunikation", hvor tre elever først interviewede præsten og derpå deltog i en gudstjeneste, hvor de iagttog altergangen.

To år før var emnet "Kampen for det gode Liv"  - også her skrev flere om kristendommens svar på spørgsmålet om, hvad "det gode liv" er - nogle sammen med samfundsfag om politiske svar på spørgsmålet, nogle sammen med biologi/biotek - om naturvidenskabens svar.