Menighedsrådet

Sthens Sogns Menighedsråd består af 9 valgte medlemmer samt kirkens to sognepræster, der er faste medlemmer. I menighedsrådet planlægges kirkens aktiviteter og økonomi. Menighedsrådet er ledelse for kirkens ansatte. Der afholdes ti møder årligt. Menighedsrådet nedsætter jævnligt udvalg, når særlige opgaver skal løses, og har desuden en række permanente udvalg, der varetager forskellige funktioner. Desuden vælges medlemmer til Helsingør Kirkegårds bestyrelse, hvori der sidder præster og menighedsrådsmedlemmer fra byens fire kirker.

Menighedsmøde
Det lovpligtige menighedsmøde afholdes en gang om året. Her aflægger menighedsrådet årsberetning, mens der serveres en let anretning.

For at læse referater fra menighedsrådets møder - Klik på mødereferaterne herunder:

Oktober 2018 03.10.2018

August 2018

Maj 2018

April 2018

Marts 2018

Februar 2018

Januar 2018

 

Der er ikke menighedsrådsmøde i december måned

Januar 2017

Februar 2017

Marts 2017

 Juni 2017

August 2017

September 2017

Oktober 2017

November 2017

 

August 2015

September 2015

Oktober 2015

November 2015