Menighedsrådet

Sthens Sogns Menighedsråd består af 9 valgte medlemmer samt kirkens to sognepræster, der er faste medlemmer. I menighedsrådet planlægges kirkens aktiviteter og økonomi. Menighedsrådet er ledelse for kirkens ansatte. Der afholdes ti møder årligt. Menighedsrådet nedsætter jævnligt udvalg, når særlige opgaver skal løses, og har desuden en række permanente udvalg, der varetager forskellige funktioner. Desuden vælges medlemmer til Helsingør Kirkegårds bestyrelse, hvori der sidder præster og menighedsrådsmedlemmer fra byens fire kirker.

Menighedsmøde

Det lovpligtige menighedsmøde afholdes en gang om året. Her aflægger menighedsrådet årsberetning, mens der serveres en let anretning.

Her vil dagsorden til menighedsrådsmødet 31. oktober kl. 18.30 kunne ses en uges før.

 

For at læse referater fra menighedsrådets møder - Klik på mødereferaterne herunder:

MR møde 31.10.2019

MR møde 29.08.2019

MR møde 27.06.2019

Oktober 2018

August 2018

Maj 2018

April 2018

Marts 2018

Februar 2018

Januar 2018