Fødsel

Ved fødsel på hospital meddeles fødslen automatisk til kordegnen på kirkekontoret i Sthens sogn, når moderen bor i sognet.

Ved hjemmefødsel skal der rettes henvendelse til kordegnen på telefon 4922 2951.